Metody stabilizacji gruntu

szsykosMetody stabilizacji gruntu

Wzmacnianie i stabilizacja gruntu to jeden z ważniejszych etapów inwestycyjnych w przypadku niewystarczającej nośności podłoża. Obecnie istnieje kilka metod skutecznego wzmacniania podłoża gruntowego i stosowanych w ich ramach rozwiązań. Czynniki, które wpływają na wybór metody, to m.in.: warunki gruntowo-wodne, warunki górnicze, obciążenia przekazywania przez konstrukcję obiektu, sposób i wartość obciążenia posadzek, a także lokalizacja obiektów.

Wzmacnianie gruntu

Wybór metody stabilizacji gruntu może mieć wpływ na konieczność zastosowania tzw. warstwy transmisyjnej, którą stosuje się pomiędzy elementami wzmacniającymi podłoże gruntowe a fundamentem. Taka sytuacja zdarza się w przypadku użycia bardzo sztywnych elementów o niewielkim przekroju poprzecznym. Dodatkowa warstwa ma pomóc przenieść obciążenie z fundamentu lub posadzki na element wzmacniający podłoże gruntowe, co umożliwia zaprojektowanie posadowienia bezpośredniego na zhomogenizowanym podłożu gruntowym o polepszonych parametrach. Niepoprawne wykonanie lub zaprojektowanie warstwy transmisyjnej niesie ze sobą ryzyko przebicia warstwy transmisyjnej przez kolumny, a także uszkodzenia warstw zbrojenia geosyntetycznego lub jego zerwania.

Metody wzmocnienia gruntu

Warto poznać najpowszechniejsze metod wzmocnienia i stabilizacji gruntu:

  • wzmocnienie powierzchniowe – dogęszczenie powierzchniowe, stabilizacja powierzchniowa, zabudowa geosyntetyków;
  • wzmocnienie wgłębne – konsolidacja dynamiczna, zagęszczenie impulsowe, kolumny kamienne i żwirowe, kolumny betonowe, dreny pionowe i nasyp przeciążający;
  • niewymagające dodatkowych materiałów – zagęszczenie powierzchniowe, konsolidacja dynamiczna, zagęszczenie impulsowe;
  • wymagające użycia materiałów dodatkowych – stabilizacja spoiwem, konstrukcje z geosyntetyków, wzmocnienie kolumnami z kruszywa, betonu lub zaczynu cementowego zmieszanego z gruntem;
  • poprawiające parametry wzmacniających gruntów – zagęszczanie gruntu powierzchniowe i wgłębne, drenaż pionowy i nasyp przeciążający.
Posted on