Rodzaje prac ziemnych

szsykosRodzaje prac ziemnych

Zanim na określonym terenie pojawi się budynek, trzeba wcześniej odpowiednio przygotować grunt.

Temu służą prace ziemne. Do najpopularniejszych należy wykop pod fundamenty, jednak to nie jedyne zadanie, jakie stawia się przed zatrudnioną firmą. Zakres prac jest znacznie większy. Kolejną czynnością, którą wykonują robotnicy, jest odpowiednie wyrównanie terenu. Do tego zadania używa się najczęściej ciężkiego sprzętu. 

Typy robót ziemnych

Prace ziemne przeprowadza się najczęściej w celu przygotowania gruntu pod dalsze prace budowlane. Do najczęstszych powodów, dla których są przeprowadzane, należą:

  • wspomniane wyżej osadzenie fundamentów;
  • ukształtowanie terenu pod określone inwestycje;
  • przygotowanie podłoża pod budowę dróg, torów, mostów;
  • przygotowanie podłoża do wykonania prac podziemnych.

Mając powyższe na uwadze, należy zastanowić się, jak wygląda szczegółowy podział robót. Na samym początku ekipa musi wykonać porządkowe roboty ziemne, których celem jest przygotowanie do dalszych prac. Kolejnym etapem będzie wykonanie nasypów i wykopów, które uwzględnia projekt. Wymienione zadania są elementami podstawowych robót ziemnych. Ostatnim typem prac ziemnych, które wykonuje wykwalifikowana ekipa budowlana, są prace wykończeniowe, polegające na wyrównaniu i oczyszczeniu podłoża. 

Zapoznając się z rodzajami prac ziemnych, warto także uwzględnić inny, bardziej techniczny podział, który często stosują fachowcy. Mowa tutaj o wykopach i nasypach. Taki podział ma za zadanie wyodrębnienie prac ziemnych na i pod powierzchnią. Jak zatem można się spodziewać, wykopy są typem prac podziemnych, a nasypy nalicza się do prac naziemnych. 

Należy mieć na uwadze, że prace ziemne są stosunkowo niebezpiecznymi, dlatego ich wykonanie należy powierzać jedynie specjalistom. 

Posted on