koparka

Oferta usuwania drzew oraz robót ziemnych i rekultywacji terenu

Potrzeba przeprowadzenia profesjonalnych prac związanych z przygotowaniem terenów pod budowę budynków i dróg zmusza inwestorów do poszukiwania rzetelnych i doświadczonych wykonawców prac ziemnych i robót drogowych. Nasza firma w sposób odpowiedzialny podejmuje się wszystkich prac związanych z niwelacją terenu, wydobywaniem urobku, jego transportem, kształtowaniem i zagęszczaniem gruntu.

Wiedza i doświadczenie

Co sprawia, że postrzegani jesteśmy jako rzetelny partner i usługobiorca? Przede wszystkim nasz wysoki profesjonalizm i kultura techniczna. Nasi pracownicy, operatorzy maszyn to specjaliści o dużych kompetencjach i doświadczeniach zbieranych przez długie lata. Podchodzimy do wszystkich prac z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

Szeroki zakres usług i prac

Wykonujemy wszystkie prace związane z niwelacją terenów pod inwestycje budowlane i drogowe, w skład których wchodzą prace ziemne i roboty drogowe. Niwelujemy teren, prowadzimy wykopy, wywozimy urobek oraz kształtujemy teren i zagęszczamy grunt. Zajmujemy się wycinką krzewów, drzew i zarośli specjalistycznymi maszynami. Podejmujemy się rozbiórki budynków oraz obiektów przemysłowych.

Szeroka oferta przewiduje także dostawę kruszyw budowlanych i drogowych oraz wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej. Świadczymy usługi koparką, wynajmując ją wraz z doświadczonym operatorem. W kręgu naszych zainteresowań są tereny zielone, a w szczególności budowa skwerów, parków i bulwarów. Możemy też podjąć się rekultywacji terenów wokół budynków oraz w przestrzeni miejskiej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą usług.