koparka

Wycinka drzew i krzewów

ARKADIUSZ SYKOŚ to doświadczona firma zajmująca się rekultywacją terenów oraz oferująca usługi wycinki drzew i krzewów. Od wielu lat profesjonalnie zajmujemy się porządkowaniem terenów miejskich. Wykonujemy niwelację terenów pod różnego typu inwestycje budowlane i związane z drogownictwem.

Skuteczne i bezpieczne prowadzenie prac

Wycinacie i usuwanie drzew spotyka się najczęściej z oporem społecznym. Są jednak sytuacje, w których jest to niedozowane. Drzewa stare i schorowane zagrażają bezpieczeństwu ludzi i muszą zostać wycięte. Również teren przeznaczony pod inwestycje musi być pozbawiany zbędnej roślinności. Wówczas wkracza nasza firma i w sposób odpowiedzialny przystępuje do wycinki niepotrzebnych drzewa i krzewów. Używamy nowoczesnych maszyn i specjalistycznego sprzętu, który gwarantuje sprawne prowadzenie prac. Zwracamy szczególną uwagę na to, co naszym zdaniem jest najważniejsze, a mianowicie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Wycinkę krzewów i drzew stosujemy również podczas zagospodarowywania terenów wokół budynków, w obrębie osiedli mieszkaniowych i w przestrzeni miejskiej.

Frezowanie pni drzew

Wykonujemy usługę frezowania pni drzew. Po wycince i usunięciu drzewa pozostaje pień oraz korzenie. Kłopotliwy do ukrycia pień, jest zawalidrogą w ogrodzie, a w miejscu przyszłej budowy stanowi przeszkodę nie do pokonania. Najlepszą metodą pozbycia się pozostałości po pniu drzewa jest jego frezowania. Frezowanie pnia wykonuje się ciężkim sprzętem i polega na rozdrobnieniu jego objętości specjalnymi ostrzami. Po pniu pozostaje puste miejsce.